Uitladen van de wieroogst

Een foto uit 1925. In de Oeverse haven wordt een schip dat net terugkomt van het wiermaaien gelost. Het wier wordt nu naar de sloten gebracht om het zout eruit te spoelen.