Waar werken Wieringers in 2015?


Indexpagina Het landschap Wonen Werken Vrije tijd

de superinformatiesnelwegDoor de verworvenheden van de informatietechnologie is het voor een grotere groep mensen mogelijk geworden om hun werk voor een groot deel thuis te verrichten. Doordat de economie voor een aanzienlijk deel virtueel is doet de vestigingsplaats van een bedrijf er ook niet zo veel meer toe, al wat telt is een goede aansluiting op de elektronische supersnelweg. Door de enorme bandbreedte, de verbeterde file transfer protocols en de vereenvoudigde toegang tot alle electronische diensten is het nu (eindelijk) mogelijk om met elkaar te spreken en te vergaderen alsof men daadwerkelijk bij elkaar zit.
Een nadeel van de virtuele economie is dat het zware eisen stelt aan de logistiek. Weliswaar sparen een hoop fabrikanten het transport naar de tussenhandel uit, maar daarvoor in de plaats komt het transport van het eindprodukt rechtstreeks naar de klant.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een landelijk net van buizenpost dat het vrachtwagenvervoer gaat vervangen. Ondergronds worden tunnels geboord met een diameter van 2 meter. Containers worden hierin met hoge snelheden heen en weer geschoten tussen de verschillende knooppunten. Hippolytushoef krijgt hierbij ook een distributiecentrum waar goederen worden overgeladen in containers die vervolgens in de vacuümtunnels worden verstuurd. Andersom wordt de distributie naar de eindklant toe verzorgd met behulp van hybride (diesel-elektrisch aangedreven) bestelauto's. De afstand tussen distributiecentrum en ontvanger is maximaal 25 km.
De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben er onder andere toe geleid dat een toenemend aantal Wieringers niet langer hoeft te reizen naar zijn werk, maar een groot deel van zijn werk thuis kan doen. Ook zijn er verschillende bedrijfjes opgericht op het gebied van Internet- en softwaredienstverlening. Deze profiteren van de lage kosten op Wieringen en trekken bovendien nieuwe werkgelegenheid naar Wieringen.
De reguliere industrie wordt door middel van subsidieregelingen en kortingen op heffingen gestimuleerd zuinig om te gaan met energie, grondstoffen en milieu.


Gemaakt door Jan-Simon Hoogschagen, laatste update 9 maart 1998

This page hosted by Get your own free homepage