Hoe wonen Wieringers in 2015?


Indexpagina Het landschap Wonen Werken Vrije tijd

Net als in de rest van Nederland heeft ook op Wieringen de vergrijzing toegeslagen. Terwijl in Nederland de bevolkingsgroei tot stilstand is gekomen is de bevolking van Wieringen zelfs gedaald ten opzichte van het niveau in de jaren 90 van de vorige eeuw. Dit is te verklaren door een relatieve ondervertegenwoordiging van jonge mensen op Wieringen. Velen zijn de afgelopen jaren van Wieringen vertrokken voor opleiding en / of werk, twee zaken die op Wieringen zelf maar in geringe mate te vinden zijn. Mensen die op Wieringen komen wonen zijn meestal oud-Wieringers die hun oude dag op hun geboortegrond willen slijten. Dit had onder andere tot gevolg dat 4 van de 7 Wieringer basisscholen niet meer bestaan, ze zijn opgeheven of gefuseerd met andere scholen.
energiezuinig huis
Dit alles betekent dat er geen directe woningnood op Wieringen is. Er zijn genoeg huizen om alle bewoners te huisvesten, er is alleen een tekort aan aangepaste huisvesting voor bejaarden. Grote uitbreidingsplannen zijn er niet meer, er wordt nu vooral gewerkt aan verbetering en vervanging van bestaande huizen. De oudere huizen van net na de tweede wereldoorlog worden aangepast om ze energiezuiniger te maken: driedubbele ramen, zonneboilers en zonnecellen waar mogelijk en isolatie rondom. Een groot aantal woningen is echter niet meer aan te passen, omdat ze uit de tijd zijn en de mensen er niet meer in willen wonen. Deze worden afgebroken en vervangen door moderne huizen. Deze zijn half ingegraven en op het zuiden gericht, voorzien van dakpannen die beplakt zijn met zonnecellen in de vorm van folie en worden zoveel mogelijk gebouwd van het sloopmateriaal van de oude huizen. Omdat er aan nieuwe huizen andere eisen worden gesteld dan aan de oude, kunnen er minder nieuwe huizen worden gebouwd op de plaats van de oude. Om toch zoveel mogelijk ruimte te benutten, en niet heel Wieringen vol met huizen te zetten, wordt toch geprobeerd compact te bouwen (zie foto hieronder). Puin wordt in kleine stukken gebroken en gebruikt als opvulmateriaal voor onder de straten.

Typische nieuwbouwwijk

Beton wordt veel minder toegepast dan 20 jaar geleden. Beton is namelijk slecht recyclebaar. In plaats daarvan wordt nu veel gebruik gemaakt van stalen balkenframes waartussen de muren worden opgetrokken. Bij de sloop van zo'n huis is het relatief eenvoudig om het staal te verwijderen en om te smelten in hoogovens tot nieuw staal.


Gemaakt door Jan-Simon Hoogschagen, laatste update 9 maart 1998

This page hosted by Get your own free homepage