menu

de Geschiedenis van Wieringen

de Middeleeuwen


2a. De goederenlijst van de Utrechtse Maartenskerk

De pagina met de passage "et in Uaroht similiter". Klik op afbeelding voor vergroting (425 kB).

Transcriptie en vertaling (per paragraaf)

In Beinheim VI. In UUsterburghem V. In Osterburghem II.
In Brokhem I. In Cunulfhem III. In Godolfhem II. In Pischem I.
In Ganga VII. In Gnisingo totum sancti Martini. In UUiutmundhem V.
In Husidina III. In Lidum II. In Uagara felda II. In Edesthorpa III.
In Pathem II. In Suhthusum totum sancti Martini. In Haragum III. In Suhtrem II. In Blectinghem II. In Scoronlo IIII. In Bergum V.
In Benetfelda II. In Campthorpa I. In Beccanburen I. In Uranlo I.

In Beinheim 6 (hoeves). In Westerburghem 5. In Osterburghem 2.
In Brokhem 1. In Cunulfhem 3. In Godolfhem 2. In Pischem 1.
In Ganga 7. In Gnisingo behoort alles aan Sint Maarten. In Wiutmundhem 5.
In Huisduinen 3. In Lidum 2. In Vagarafelda 2. In Edesthorpa 3. In Petten 2. In Suhthusum behoort alles aan Sint Maarten.
In Hargen 3. In Suhtrem 2. In Blectinghem 2. In Schoorl 4. In Bergen 5.
In Bentveld (?) 2. In Kamp 1. In Beccanburen 1. In Vronen 1.

In Texle tertia pars sancti Martini. In UUiron due partes tocius terre sancti Martini, cum ecclesiis utriusque terre; et in Uaroht similiter. Decima quoque nauium que illuc procellarum impetu feruntur, ac inuentionis ad sanctum Martinum pertinet, quia teleneum non habetur.

In Texel behoort het derde deel van het land aan Sint Maarten, in Wieringen behoren twee delen van het gehele land aan Sint Maarten samen met de kerken van beide landen en hetzelfde geldt voor Vatrop (?). Ook behoren aan Sint Maarten de tienden van de schepen, die door de stormen daarheen worden gedreven en van de strandvond, want tol wordt er niet geheven.

De teloneis quoque et de negotio aut undecumque ad partem regiam ius fisci censum exigere debet, omnis decima sancti Martini est; similiter et de tributo quod huslotho uocatur. In Uueromeri omnis piscatio, et in Uteromeri laxatio retium quod tragal dicitur omnis, et dimidium piscationis ad sanctum Martinum pertinet. In Dalmersce tota piscatio sancti Martini.

Ook van de tollen en verdere belasting op de handel en van iedere cijns die ten bate van de koning rechtens kan worden opgeŽist, behoort het tiende deel aan Sint Maarten, zo ook van de belasting die huslotho genoemd wordt. In het Overmeer behoort de hele visserij aan Sint Maarten en in het Uitermeer het hele laten vieren van de netten, dat tragal genoemd wordt en de helft van de verdere visserij. In Dalmersce behoort de gehele visserij aan Sint Maarten.

In Getzeuuald in flumine Fennepa omnis piscatio sancti Martini. In Amuthon septem uuere ad piscandum. In Almere regalis decima cencus qui uocatur cogsculd. In Nesse uilla cum omni piscatione. Decima etiam in Almeri de sagenis sancti Martini est; sed modo ille alie partes nouem proprie sunt sancti Martini; sed et alia piscatio in flumine Feht tota sancti Martini, cum omnibus stagnis ibi adiacentibus, omnesque aque in Niftarlaca, cum omni piscatione sancti Martini.

In Getzewald in de rivier de Vennep behoort alle visserij aan Sint Maarten. In Muiden zeven visweren. In het Almere de koninklijke tiend van de belasting die koggeschuld heet. In Nesse de villa met alle visserij. In het Almere behoort ook de tiende van alle visserij met de zegen aan Sint Maarten. Maar nu is ook het overige negentiende deel van Sint Maarten; maar ook de rest van de visserij in de Vecht behoort geheel aan Sint Maarten met alle plassen die eraan liggen en alle wateren in Nifterlake met alle visrechten zijn van Sint Maarten.

De UUiron in Aluitlo mansum domicatum cum terra salaricia sancti Martini, cum seruis in eadem uilla commanentibus, quorum hec sunt nomina: Folkric, Hoffo, Redbald, Saxger, Thietmer, Redger, Redulf, Sinath, Reingerd, Saxbraht, Aldo, Ricbald, diaconus, VUibald, Tiebo, Hungo, VUlfbold, Aldolf, Geldulf, Hildulf, Oatbald, Garhelm, Betto, Saxger, Euorbald, Oslef, Osbruht, Tatto, Edo. Quicquid isti habuerunt nunc computatum est...

Wieringen: in Elft behoort een dominiale hoeve met het saalland aan Sint Maarten met de lijfeigenen die in dat dorp wonen, waarvan de namen zijn: Folkric, Hoffo, Redbald, Saxger, Thietmer, Redger, Redulf, Sinath, Reingerd, Saxbraht, Aldo, Ricbald de diaken, Wibald, Tiebo, Huno, Wulfbold, Aldolf, Geldulf, Hildulf, Oatbald, Garhelm, Betto, Saxger, Evorbald, Oslef, Osbruht, Tatto, Edo. Wat deze bezaten wordt nu gerekend...© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken