menu

de Geschiedenis van Wieringen

de Middeleeuwen2b. De Codex Eberhardi

Een van de oudste geschreven bronnen waarin Wieringen genoemd wordt is de zogenaamde Codex Eberhardi. Een opsomming van bezittingen van het klooster van Fulda, samengesteld door de monnik Eberhard tussen 1150 en 1158. Hij maakte een samenvoeging van alle in het klooster aanwezige eigendoms- en overdrachtsakten met als doel een overzicht te krijgen van de bezittingen die het klooster was kwijtgeraakt in de woelige 9e eeuw. De in de Codex genoemde overdrachten met betrekking tot Wieringen worden gewoonlijk gedateerd tussen 800 en 817.

Waarom Fulda?

In Fulda stichtte Bonifatius een klooster met bijbehorende kerk als uitvalsbasis voor zijn bekeringswerk in het wilde Noorden waar de heidense Saksen en Friezen woonden. De Brit Bonifatius (of Wynfrith zoals hij eigenlijk heette) had van de Frankische koning de opdracht gekregen de pas verworven gebiedsdelen te bekeren tot het christendom, opdat ze zo beter in het gareel te houden zouden zijn (al zal dat eerder een onuitgesproken bijbedoeling zijn geweest). Bonifatius pakte het voortvarend aan, werd bekend als "de apostel der Saksen" (zijn collega Willibrord werd "de apostel der Friezen") en stierf in 754 bij Dokkum de martelaarsdood. Zijn gebeente werd in zijn eigen klooster te Fulda bijgezet. Sindsdien vormde het klooster een belangrijke machtsfactor in Frisia, omdat veel bekeerde Friezen hun land schonken aan Bonifatius - vertegenwoordigd door het klooster van Fulda.

Codex Eberhardi 1, fol. 163 rectoCodex Eberhardi 1, fol. 163 verso

Voor een bespreking van de gegevens in de Codex Eberhardi, ga naar de volgende pagina.© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken