menu

Stukje geschiedenis Bij Max aan de Hofstraat te Den Oever

Door Max Teeuwisse, juni 2002

De voormalige boerderij werd met alles er op en er aan van de erven Hellingman gekocht door de Gemeente Wieringen voor fl. 39.240,= en in 1965 verhuurd aan Max Teeuwisse en Annetje van Verseveld om er een museum, galerie, jazzcafé, kleinkunsttheater, creatieve ruimte, kortom een cultureel centrum van te maken. In 1966 bewoonbaar gemaakt onder supervisie van architect Cornelis de Jong. De voormalige kaaskamer werd keuken, nieuwe vloeren, toilet, schilderwerk binnen- en buiten.
Buiten de grotere steden werden tot dan nauwelijks tentoonstellingen of evenementen van enige betekenis georganiseerd en er vonden weinig tot geen andere culturele activiteiten plaats. Als cultureel centrum het eerste in Noord-Holland en het tweede in Nederland. Zonder financiële steun. Mede dankzij de inzet en het enthousiasme van vele kunstenaars en belangstellenden op- en buiten Wieringen.
De activiteiten hadden voornamelijk in de zomer plaats. De rest van het jaar - het hooivak nauwelijks te verwarmen - verhinderde vocht en koude meerdere initiatieven zoals een Filmliga, toneel, creatieve clubs, lezingen, etc. etc. De exploitatie was mogelijk door een bescheiden café-exploitatie en vrijwillige hand- en spandiensten.

In de loop der jaren werden er vele manifestaties gehouden. Zoals:

 • De officieuze opening door Burgemeester Schellinger in september '65 met een tentoonstelling van o.a. Theo Mulder, Remco v.d. Gugten en Annetje van Verseveld. Jan Campfens en Karin Meerman. Meteen landelijke publiciteit.
 • In 1966 gesprek ter plaatse met het college en architect Meffert van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ter verkrijging van restauratiesubsidie. Hiervoor moesten tekeningen door gemeentewerken worden vervaardigd. Door incompetentie van de gemeente architect van Oosten is de subsidie-aanvraag afgekeurd.
 • 1967 Officiële opening door Burgemeester Schellinger. Tentoonstelling met o.a. Jan Sierhuis,Frans Verpoorten en Nel van Lith. Grote beeldententoonstelling op erf en weiland met o.a. Charlotte van Pallands, Theo Mulder, Nico Betjes, Hubert van Lith, Arthur Varela.
  Eerste jazzconcerten met Han Bennink, Carl Schulze, Viktor Kaihatu, Peter van Gelder e.v.a.

  Expositie van Wieringer Zondagschilders.

 • 1968 Tentoonstellingen met Marten Bierman, Jan Stroosma en Groninger kunstenaarscollectief met "Prenten van Nu". Enige cabaret voorstellingen met o.a. Jos Brink, Marianne Delgorge. Toneel Wim Zomer met 3 éénacters. Financiële positie precair wegen ontbreken van subsidies en steun van overheid. Het gratis gebakken visje houdt de moed er in bij de artiesten. Nieuwe burgemeester de heer Dorsman.
 • 1969 Div. tentoonstellingen. Franse groep kunstenaars.Opening door staatssecretaris Cees Egas. Onaangekondigd bezoek Prinses Beatrix. Voorstel aan B en W om op het terrein bij de boerderij een creatieve kinderspeelplaats te maken en een deel geschikt te maken voor buitentenoonstellingen. Geen respons.1e televisieuitzending NTS "Open oog".Regie Guus van Waveren.
 • 1970 Div. tentoonstellingen met o.a. Jaap Hoffman, Piet Lont, Hans Hamers, John Marten. Scheiding Max en Annetje. Even bijkomen.
 • 1971 Div. tentoonstellingen. Medewerking VPRO TV "Campus" Oprichting Museumkoor. Org.protestactie en tentoonstelling tegen inpoldering van het Balgzand. Filmlocatie voor een film over Eise Eisinga,maker van het Franeker Planetarium. Workshop pop- en countrymusic. Jazzconcerten door Willem Breuker, Loek Dikker, Herman de Wit. Rein de Graaff, Dick Vennik e.v.a.
 • 1972 Div. tentoonstellingen en jazzconcerten. Opname TROS Country programma. Creatieve kinderinstuif in jongveestal achter de boerderij. Ze mogen tekenen, kleien, verven, toneelspelen. Schuur wordt peuterspeelplaats. Waait door zware storm om. Gemeente herbouwt niet. Biedt nieuw huurcontract aan wegens verdiensten op gang brengen sociaal-cultureel werk op Wieringen e.o. Poppentheatervoorstelling door Jan Tieman.
 • 1973 Beetje ontmoedigd door gebrek aan inzicht en medewerking van het gemeentebestuur. Max zingt ongevraagd een protestlied in de live Vara uitzending "Wij in Noord-Holland" vanuit de Oosterlanderkerk.
 • 1974 Div. exposities met o.a. Hilco Visser en Marco de Groot.,Egbert de Bloeme Tentoonstelling "De Groene Kustweg" i.s.m. VVV Groningen. Geopend door Drs. R.C.Tjeerdema, Hoofd Afd. Toerisme Ministerie van Economische Zaken. Jazzconcerten met o.a. Tristan Holsinger, Jan Huydts, John Schuursma, Willem Kühne, Toon van Vliet e.v.a. The Frog Island Jazzband uit Groot Brittannie. Het 40 personen tellende Riciotti Emsemble. Met de Bolero van Ravél door de straten van Den Oever. Deens Fanfare Jeugdorkest cva. 30 kinderen met "When the Saints go marching in". Max met lijst Max in de gemeenteraad. 3 weken Popworkshop met "Electric Tear".
 • 1975 Door discoramp elders wordt de boerderij brandgevaarlijk bevonden. Mag na drie dagen toch weer open. Burgemeester Dorsman.: "We gaan kijken wat we er aan moeten doen" Duurt overigens 6 jaar. Gemeentebestuur schrikt van bedrag begroting.
  Tentoonstelling Klaas Hoek.Toneelvoorstelling "Waste of time" uit het Shaffycircuit. Geen financiële basis voor uitkoopsommen. Bij muzikanten geen probleem. De sfeer, uitstekende akoestiek, gebakken visje en gemotiveerd publiek vergoeden alles.
  Concerten door o.a. Burton Green,Pier Courbois, Henk van Es, Rob .v.d.Broek, Rudy Brink, Ferdinand Povel e.v.a.

  Vara Radio komt met Michiel de Ruyter en Aad Bos opnamen maken van het concert door "Free Fair" o.l.v. Dick Vennik. Door verplichte hang en staangelden wordt het moeilijker exposanten te krijgen. Exposite "Tien jaar" Wieringer Museum Boerderij" Opening met het Boy Raaymaker Quintet.

 • 1976 Nieuwe burgemeester Bert Stam, opent tentoonstelling van Paul van Crimpen en Piet Lont. Veel muziek. Met Het Parool getracht jazz- en sportvistochten van Amsterdam naar Wieringen te organiseren. Rommelmarkt Hartstichting op het erf. Max debuteert als acteur in Vara TV spel De Zaak Giessen-Nieuwkerk en bij de NOS in "Sien hoe zit het nou met Ot".
 • 1977 1e Ned. Jazzy Zangers- en Zangeressen Festival. Vele jazzconcerten door o.a. het WASO Zigeunerkwartet uit Belgie. 2e Rommelmarkt Hartstichting. Met moeite hoofd boven water te houden
 • 1978 Tentoonstelling Oskar Verpoorten en Anton de Baat. Veel concerten en publiciteit. KRO Radio Verkiezingsprogramma, AVRO’s Televizier, Volkskrant.
  Opening 1e Ned. Fietscafé met Vara Radio.
  Overleg gevoerd met Burg. Stam omtrent te verbeteren voorzieningen. Centrale verwarming, brandvrij maken, bejaardensoos, herbouw schuur voor peuterspeelzaal, betere theatermogelijkheden, workschops muziek, film en theater. Gemeentebestuur heeft op dit gebied geen enkele visie
  Feestelijke verkiezingen met gratis ijs en bananen voor de hele Wieringer schooljeugd. Niet herkozen.
  Geen zetel. Boerderij wordt als brandgevaarlijk beschouwd. Gemeente erkend de verantwoording. I.v.m. huuropzegging door gemeente worden slechts halve maatregelen genomen. Muziek gaat gewoon door, Ook het "Wees U Zelf Café" Een oase in de woestijn der steeds meer toenemende verloedering.
 • 1979 12 ½ jarig bestaan gevierd. Div. concerten. In het kader v.d. verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen dat de tot museum ingerichte stal alsmede de in het museumgedeelte aanwezige inventaris niet meer als zodanig in gebruik worden gegeven. Wel behoud de huurder het genot over deze stal
 • 1980 De gebruikelijke activiteiten. Weinig geld voorhanden. Veel publiciteit. Brandveiligheidsvoorzieningen na vijf jaar nog steeds niet getroffen.
 • 1981 Fl.41.500,= gevoteerd voor de meest nodige voorzieningen in overleg met de Regionale Brandweer. Werkelijke kosten achterstallig onderhoud op meer dan fl. 200.000,= begroot. Poging tot afkoop huurcontract door Burgemeester Stam voor fl. 150.000,=. Max wil misschien wel weg voor Fl. 500.000,= Liever niet. Het gebeuren is niet in geld uit te drukken...
  Er wordt met de werkzaamheden begonnen. Worden overigens naar later blijkt niet goed uitgevoerd en zijn nooit door hoofdopzichter/architect Geerlings gecontroleerd.
 • 1982 Max richt nieuwe politiek partij op R 88. Het verstandig tegenwicht. Concerten gaan gewoon door.
 • 1983 Het RICCIOTTI Bij Max. + concerten door Johnny Meijer, Jeroen Zijlstra, Cindy Peress, Tom Jones, e.v.a.. Stommiteitenfestival, Gemeente zegt huur op. Ongegronde motivering. Adhesiebetuigingen van vele journalisten en musici uit heel het land.Viering 25-jarig bestaan.
 • 1984 Weer vele concerten.
 • 1985-1995 Inmiddels uitgegroeid tot Onthaastingslokaal, Fietscafé, Zeilersonderkomen, Beter Weten Instituut, Herstellingsoord voor musici, Speelplezierpodium etc, Zonneterras net naast het gat in de ozonlaag, Betere toeristenverrassing etc. etc. Nationaal en internationaal bekend.
 • 1995 Viering 30-jarig bestaan jazz- en wereldmuziekpodium met de Skymasters in tent op het erf. Ca. 500 bezoekers Veel publiciteit. Ook landelijk. Nieuwe programmering wereldmuziek.
 • 1996 Nieuwe burgemeester Jan Baas. Eindelijk een bestuurder die het belang onderkend ?
 • 1997-2001 In de loop der jaren heeft inmiddels iedere jazzmuzikant Bij Max gespeeld. In Juni 2001, na 36 jaar, abrupte sluiting i.v.m. paniek Volendamsyndroom. Enigszins overdreven actie college. Brandweerkazerne om de hoek. Geen "Laat- je- maar- vol -lopen" café.Geen sterretjes en pillen. Nooit kerstversiering.( Bij Max is het altijd kerstfeest). Verstandig publiek. Nooit klachten van omwonenden, etc. etc.
De boerderij staat op de Provinciale Monumentenlijst en is als zodanig subsidiabel.

Voor een gedetailleerder overzicht zijn honderden knipsels, brieven, foto’s en video’s ter inzage beschikbaar.

En talloze cassettes van optredens.
Info: tel./fax 0227-511351 en e-mail: max.teeuwisse@wanadoo.nl

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken