menu
algemeen - gebruikte literatuur

 • Allan, F.: Het eiland Wieringen en zijne bewoners, Weijting en Van der Haart, Amsterdam, 1855 (facsimile 1970)
  Het boekje van de Markense onderwijzer Allan is - voor zover bekend - het eerste uitsluitend aan Wieringen gewijde boek. Het past in de 19e eeuwse traditie van reisbeschrijvingen en volkskundige bespiegelingen en is op bepaalde punten achterhaald, maar op vele anderen nog altijd dť bron. In zijn geheel online te vinden op deze site.
 • Berg, H.M. van den: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, de Prov. Noord-Holland deel 2, Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage, 1e druk 1955
  Een overzicht van de monumenten in West-Friesland, Tessel en Wieringen. Vooral vrij technische bouwkundige beschrijvingen van de kerken op Wieringen.
 • Besteman, Jan: Vikingen in Noord-Holland?, Archeologische publicatie Provincie Noord-Holland, 1, 2e druk 1997
  Dit boekje beschrijft de Vikingschat die op Westerklief werd gevonden en geeft tevens waardevolle en diepgaande achtergrond informatie over de rol van de Vikingen in Nederland in de vroege middeleeuwen.
 • Bremer, J.T.: Wiringherlant, deel 1, Fibula, Schoorl, 1e druk okt. 1979
  In Bremer's twee boeken over de geschiedenis van Wieringen tot de aanleg van de afsluitdijk komt bijna alles wat eind jaren 70 bekend was over Wieringen aan de orde. Nadeel is dat de opzet vrij schetsmatig is.
 • Bremer, J.T.: Wiringherlant, deel 2, Fibula, Schoorl, 1e druk okt. 1980
  zie deel 1
 • Broer, Henk: Met het oog op de Hippolytuskerk - een raamvertelling,  , z.j.
  Ter gelegenheid van de recente restauratie van de Hippolytuskerk geschreven boekje belicht de geschiedenis van de kerk, de voorgangers en de kerkgemeente.
 • Burghout-Lont, M.: Wieringen, voormalig eiland in de Zuiderzee,  , 2e herziene druk, 1977
  Ansichtkaartenboekje met beknopte toelichtende tekst.
 • Cools, C.H.L.I. e.a.: Holland - Archeologische Kroniek 34e jaargang, Historische Vereniging Holland, 2002
  Een overzicht van de archeologische vondsten in de provincies Noord- en Zuid-Holland met een artikel over de 3e zilvervondst op Westerklief.
 • Daan, J.C.: Wieringer land en leven in de taal, Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1e druk 1950
  Het standaard werk over het Wierings dialect, maar ook op vele andere gebieden van onmisbaar belang voor een ieder die in de geschiedenis van Wieringen is geïnteresseerd. Hier en daar enigszins verouderd overkomend.
 • De Vleet: CD-rom encyclopedie over de Waddenzee, Ecomare, 1999
  Biedt een schat aan informatie op het gebied van natuur, geologie en geschiedenis van het hele Waddengebied, dus incl. uitgebreid deel over Wieringen.
 • Diederik, Frans: Archeo-Logica - De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspectief, Fibula, Schoorl, 1989
  Een overzicht van de geschiedenis van deze streek van de eerste bewoning tot en met de 13e eeuw. Veel aandacht voor een mogelijke reconstructie van de land- en streekgrenzen in de vroege middeleeuwen.
 • Dorleijn, P. e.a.: in: Tagrijn (tijdschrift over oude (vissers-)schepen), kopieën van twee nummers uit 1974 over de Wieringer visserij., 1974
  Zoals het hoort bij een tijdschrift van liefhebbers: zeer uitvoerige en diepgravende informatie, over alle aspecten van de Wieringer visserij, van vismethodes tot de bouw van de aken.
 • Es, W.A. van, W.A.M. Hessing (red.): Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland, van Traiectum tot Dorestad, 50 v.C - 900 n.C., Matrijs, z.j.
  Een verzameling artikelen over deze periode met name gericht op midden Nederland.
 • Haverkamp, Okke: Wieringen, het "eiland" in de Wieringermeer, Rutgers, Naarden, 1947
  De titel van dit zeldzame boekje wordt de schrijver vergeven, aangezien de inhoud verrassend volledig en diepgaand is voor een toeristische reisgids.
 • Heide, G.D. van der: Van landijs tot polderland - 2000 eeuwen Zuiderzeegebied, Strengholt, Amsterdam, 2e druk 1965
  Een buitengewoon uitgebreid overzicht van de geschiedenis van het Zuiderzeegebied met de nadruk op de cultuurgeschiedenis, van de voorlaatste ijstijd tot de Zuiderzeewerken.
 • Henstra, D.J.: Thesis - The evolution of the money standard in medieval Frisia, Rijksuniversiteit Groningen, 2000
  Een wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop het monetaire stelsel in middeleeuws Frisia (Friesland, Groningen, Noord-Holland, Oost-Friesland) was georganiseerd -
 • Historische Vereniging Wieringen: Op de hoogte, tijdschrift van HVW, 1999-2007
  Verschillende nummers van deze uitgave van de vereniging. Helaas ligt de nadruk (in mijn ogen) te veel op genealogie en recente geschiedenis, maar toch heel boeiend en nuttig.
 • Historische Vereniging Wieringen: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen, 2003
  Opsomming van de boerderijen die heden ten dage nog op Wieringen te vinden zijn. Meer een catalogus dan een naslagwerk. Weinig duiding of diepgravende informatie helaas.
 • Hoven, Frank van den: De Topografische Gids van Nederland, Filatop, 1997.
  Bevat voor ieder dorpje of gehucht in Nederland toch op zijn minst basis gegevens. Van den Hoven's detaillisme en voorliefde voor brievenbussen en postkantoren verraden zijn filatelistische achtergrond.
 • Jager, drs. Alexander: Koningen van de Noordzee - 250 tot 850 na Chr., Leeuwarden, 1999
  Catalogus van expositie in Fries Museum 1999-2000 waarin topstukken uit de vroege middeleeuwen bij elkaar zijn gebracht.
 • Lambooij, Herman: Getekend Land, Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Alkmaar, 1987
  Over de veranderende grenzen tussen land en water in Noord-Holland door de eeuwen heen. Met reconstructies en een overzicht van de dijkenbouw en waterhuishouding.
 • Matthew, Donald: Atlas van de Middeleeuwen, Elsevier, 1985
  Naslagwerk over de gehele middeleeuwen in geheel Europa.
 • Meij, dr. J.C.A. de: De Watergeuzen, Piraten en bevrijders, Fibula van Dishoeck, Haarlem, 1980
  Een boek over de geschiedenis van de watergeuzen en hun rol in de 80jarige oorlog tussen 1566 en 1572.
 • Metselaar, C.: Afsluiting Balgzand? en ook die van de Zuiderzee, met verstrekkende gevolgen, toen en nu, vooral voor het eiland Wieringen,  , 1972
  Van dezelfde schrijver, in dezelfde unieke stijl, een bijdrage aan de nu totaal vergeten discussie over het mogelijk inpolderen van het Balgzand tussen Den Helder en Wieringen.
 • Metselaar, C.: Het Einde - Leven en Werken toen Wieringen nog een eiland was (Herinneringen uit de jaren 1900-1925), deel 1 en 2,  , ca. 1970-1971
  Uit het voorwoord van de schrijver: "als men de notities van de schrijver leest, dan zullen stijl, opbouw van zinnen, spelling-woorden, U niet tot bewondering brengen. Daar is dit schrijven niet voor bedoeld [...]". Ik had het niet beter kunnen zeggen. Een curiositeit.
 • Oedzes, Joh.: Wandelen over oud Wieringen 2 (Uit de Wieringer historie),  , 1994
  In Oedzes' bekende stijl worden aan de hand van oude foto's markante Wieringer plaatsen en gebeurtenissen belicht. Niet altijd even betrouwbaar...
 • Oedzes, Joh., N.E. Baijs et al.: Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945,  , 1994
  Oral history. Getuigenissen van (ex-)Wieringers geven een indringend beeld van de gebeurtenissen in zomaar een stukje Nederland tijdens de 2e wereldoorlog. Jammer genoeg ontbreekt een duidelijk overzicht waardoor niet makkelijk iets opzoekt.
 • Oedzes, Joh., N.E. Baijs et al.: Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945, deel II,  , 1995
  Het vervolg met nog meer verhalen over Wieringen tijdens de tweede Wereldoorlog.
 • Polderman, P.J.G en C. den Hartog: De zeegrassen in de Waddenzee, K.N.N.V, Hoogwoud, 1975
  Een onderzoek naar verspreiding en het verdwijnen van de verschillende soorten zeegras in de Waddenzee tussen ca. 1860 en 1975.
 • Schmitt, Anton: Der Dom zu Fulda, Fulda, 1989
  Uitgebreid toeristisch boekje over de barokkerk die nu de Dom van Fulda is. Bevat ook gedeelte over geschiedenis en oudere kerken.
 • Schuijf, Judith: Heidens Nederland, zichtbare overbijfselen van een niet-christelijk verleden, Matrijs, 1995
  Over de restanten van de leefwereld van de Friezen en Franken in de lage landen voor de kerstening. Voor wie goed kijkt zijn er nog heel wat sporen.
 • Wieringen, Gemeente: diverse gemeentegidsen, uitg. Suurland Falkplan, 1998-2007
  De officiële gemeente informatie. Vreemd genoeg geen woord over de Vikingschat.

websites:

 • Redbad - de geschiedenis van Friesland,
  zeer uitgebreide en van enorme literatuurlijst voorziene site over de geschiedenis van Friesland / Frisia, waar Wieringen lange tijd deel van uit maakte.
 • Virtual Dorestat,
  Een Amerikaanse site die de meest volledige informatie betreffende Dorestad bevat die ik ken. Uit oogpunt van context belangrijk voor de middeleeuwse geschiedenis van Wieringen. (Helaas tijdelijk offline).
Algemene naslagwerken (m.n. encyclopedieŽn) niet afzonderlijk genoemd.

aanraders

Dr. Jo Daan's standaardwerk over de Wieringer Taal. Dit is een exemplaar van het originele proefschrift uit 1950.

Wiringherlant van Jan Bremer. Tot nog toe het beste werk over de geschiedenis van Wieringen.

Wieringen van A tot Z. Een heel leuk boekje van August Pruimboom

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken