menu
Wieringen - het wapen en de vlag

Het gemeentewapen


Het wapen van de gemeente Wieringen is op 26 juni 1816 door de Hoge Raad van Adel in het register opgenomen. De begeleidende heraldische omschrijving luidt: "Midden door gedeeld, het bovenste van lazuur, waarop een W ter weerskanten vastgehouden door een klimmende leeuw, alles van goud, het onderste mede van lazuur, waarop 2 zwemmende rotganzen van goud." De oorsprong van het wapen is niet bekend. De letter W slaat natuurlijk op Wieringen, waarmee Wieringen een van de weinige Nederlandse gemeentes is met de beginletter in het gemeentewapen.
Over de Rotgans meldde de burgemeester die de aanvraag indiende dat de ganzen veel op het eiland voorkomen en derhalve het symbool van het eiland zijn. Het wapen was al in gebruik voor de aanvraag werd ingediend, het is al bekend van een gemeentezegel uit 1807.

Voor die tijd werden de rotganzen al lange tijd gebruikt als symbool van het eiland, wat te zien valt op deze grafsteen uit 1643 van een schout en dijkgraaf.

De gemeentevlag

De vlag vanaf 1981

De vlag tot 1981


De huidige gemeentevlag is ingesteld op 22 mei 1981. Voor die tijd werd gebruik gemaakt van een vlag die erg lijkt op de vlag die nog steeds in gebruik is in de gemeente Anna Paulowna (zie hieronder), met als enige wijziging het gemeentewapen van Wieringen in de linkerbovenhoek.
Begin jaren tachtig ontstond de behoefte aan een vlag die meer een eigen karakter had. In samenwerking met de Stichting voor Banistiek en Heraldiek te Muiderberg is toen de hierboven afgebeelde vlag ontworpen. De achterliggende gedachten zijn als volgt:
  • volgens de regels van de banistiek zijn de kleuren van het gemeentewapen de basiskleuren van de gemeentevlag. Goud op Lazuur wordt dan geel en blauw.
  • De kenmerkende elementen van het gemeentewapen zijn de rotganzen en de letter W. De ganzen komen terug in de vlag, en door ze in een driehoek op te stellen wordt een W gesuggereerd.
  • De kleur rood als toevoeging is om aan te sluiten bij de vlag van een ander Zuiderzee eiland, Marken. Zie kader.


Vergelijkbare vlaggen

De vormgeving met het Scandinavisch aandoende kruis is ondertussen kenmerkend voor Zuiderzeegemeenten. Vooral de vlaggen van de Wieringermeer (ontworpen naar voorbeeld van de Wieringer vlag) en die van de Noord Oost Polder lijken sprekend.

Anna Paulowna

Marken

Wieringermeer

Noord Oost Polder

Almere

Lelystad


Vlaggen ontleend aan Flagchart vlaggen site.

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken