menu

de Geschiedenis van Wieringen

De tweede wereldoorlog


Een vliegtuigcrash

3 november 1943

Frank D. Gallion, een 24 jarige piloot uit Ohio, vertrekt met zijn Republic P-47D Thunderbolt van een vliegbasis in Essex, Oost-Engeland. Samen met 11 andere jachtvliegtuigen van het 334ste squadron zal hij bommenwerpers begeleiden naar Wilhelmshafen. Het is ochtend als ze opstijgen. De oorlog heeft nu een stadium bereikt dat de geallieerden niet langer alleen 's nachts bombardementsvluchten boven Duitsland uitvoeren. Ook overdag worden de Duitse steden bestookt.
Dit betekent echter niet dat een missie zonder gevaar is. De Duitse Luftwaffe is verzwakt maar nog niet verslagen. Het 334ste squadron zal dat op deze missie merken. Ongeveer halverwege, boven het noordelijkste deel van de provincie Noord-Holland wordt het squadron onderschept door een tiental Messerschmidts. De Thunderbolt mag dan een sterk en snel vliegtuig zijn, hij is niet onkwetsbaar. Van de twaalf Thunderbolts zullen er slechts negen weer op de basis terugkeren. Een stort neer bij Opmeer, een ander bij Vatrop op Wieringen en het derde toestel stort een paar kilometer ten zuidoosten van Den Oever in het IJsselmeer. Het is het toestel van Frank Gallion. Hij weet niet meer uit het toestel te komen en verdwijnt met zijn vliegtuig onder water...

Korte tijd was er onduidelijkheid over wat er met de motor van het vliegtuig was gebeurd. Deze bevond zich namelijk niet meer in de restanten van het vliegtuig. Een zoektocht had weinig zin. Ooggetuigen van het luchtgevecht wisten namelijk te vertellen dat de motor in een akker in de Wieringermeer terecht was gekomen, vlakbij het Robbenoordbos en de IJsselmeerdijk. De motor is door Duitse troepen uitgegraven, op een kar getakeld en afgevoerd.

15 februari 1993

Het IJsselmeer ten zuidoosten van Den Oever. Een vaartuig van Rijkswaterstaat botst tijdens meetwerkzaamheden voor een nieuwe vaargeul op een onbekend wrak dat op ongeveer drie meter diepte op de IJsselmeerbodem ligt. Een paar weken later gaan duikers van de marine op onderzoek uit. Ze halen twee mitrailleurs, munitie en wat brokstukken boven water. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat het gaat om een Thunderbolt P-47D, en wel om die van Frank Gallion.

Omdat het vliegtuigwrak in de nieuwe vaargeul ligt kan het gevaar opleveren voor de scheepvaart. Zeker als er nog bommen, munitie, brandstof en zuurstofreservoirs aan boord zijn. Het moet dus geborgen worden.
De gemeente Wieringermeer, op wiens grondgebied het wrak ligt heeft hier echter geen geld voor en zo duurt het nog twee jaar voor er met de berging begonnen kan worden. De berging van de P47

februari 1995

De berging van de P-47 kon op veel belangstelling rekenen. Het is vrij zeldzaam dat een wrak zo goed bewaard blijft. In dit geval kwam dat doordat het voor 80 procent onder water heeft gelegen.
De eerste fase was dat duikers met grote zandzuigers het zand rond het vliegtuig weg haalden. Zodoende kwam de cockpit vrij en konden na meer dan 50 jaar de stoffelijke resten van de piloot geborgen worden. Vervolgens worden stroppen aangebracht en kunnen de kranen van de bergingsschepen beginnen met het uit het water trekken van de P-47. De IJsselmeerbodem geeft zijn schat niet zo maar prijs. Even dreigt de operatie fout te gaan. Doordat het wrak vol met modder is gelopen is het topzwaar geworden en dreigen de kranen te worden overbelast. Waarschijnlijk is dit ook de reden waarom de romp van het vliegtuig kort nadat die uit het water is getild alsnog in twee stukken breekt. Eenmaal op het dek van het bergingsschip moet er snel gewerkt worden. De gravendienst van de landmacht doorzoekt het toestel op zoek naar stoffelijke resten die de definitieve identificatie van de piloot mogelijk moeten maken. Ondertussen wordt het wrak met een olie bespoten om te voorkomen dat het na 50 jaar onder water binnen korte tijd in één klomp roest verandert. Na conservatie wordt het toestel tentoongesteld. Of Frank Gallion is begraven op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten of na 50 jaar toch nog naar huis in Ohio is gegaan is niet bekend.

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken