menu
Monumenten - De Michaelskerk - geschiedenis (2)


Een tekening van de Oosterlander kerk uit 1790
De oudste ons bekende verwijzing naar de kerk van Oosterland dateert pas uit de 14e eeuw, wanneer deze genoemd wordt in een kerkenlijst van de Utrechtse Domkerk. Niet al te lang voor die tijd moet ook de kerk opnieuw gewijd zijn aan de aartsengel Michael. Michael stond bekend als een beschermer tegen de zee en hoewel de streek rond Wieringen al eeuwen te maken had met wateroverlast was de situatie pas rond het begin van de 13e eeuw penibel geworden, zodat men bescherming / hulp van hogerhand nodig achtte.
Rond 1600 wordt de Oosterlander kerk een Hervormde kerk. Dit is ca. 20 jaar na de andere grote parochie op Wieringen, die van Hippolytushoef. Toch was de vernieuwing van Calvijn en Luther al eerder doorgedrongen tot Wieringen. In een brief aan de landvoogd (Alva) wordt gemeld dat een zekere Sybrant Jansz., priester te Oosterland, gevangen is genomen omdat hij "sijn meysken getroudt hadde tot een echte huysvrouwe, nair uytwijsen die Calvijnsche traditie…" (hij was dus getrouwd met zijn huishoudster, volgens de "Calvijnse traditie"). Verder wordt de priester beschuldigt van het prediken in wereldlijke kleding en het dopen van kinderen, alweer volgens de Calvijnse traditie.


Tekening van Schipper, rond 1880, juist voor de eerste grote restauratie.


© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken