menu
Monumenten - De Michaelskerk - bouwgeschiedenis

In de loop der eeuwen is er aan de Oosterlander kerk talloze malen verbouwd, gesloopt en gerestaureerd zodat er tegenwoordig nog maar weinig origineels aan het gebouw is. Tijdens de laatste grote restauratie in de jaren 90 moest er dusdanig veel aan de kerk gerestaureerd worden dat je bijna kunt spreken van een opnieuw gebouwde kerk.


De bouwwijze van het schip van de kerk wijst op een eerste bouwfase rond het jaar 1100. De dikke tufstenen muren, de romaanse bogen en de gebruikte gietwerktechniek wijzen hierop. Baksteen was voor 1300 nog onbekend, pas rond die tijd begonnen de monniken met het produceren van grote kloostermoppen, die onder andere in de toren verwerkt zijn, zodat we meteen weten dat deze een kleine 200 jaar jonger is.
De muren van het schip zijn ruim 80 cm dik en bestaan uit een binnen- en een buitenmuur van tufsteen, met elkaar verbonden door langwerpige stenen die dwars van de ene naar de andere manier lopen en zo als ankers dienen. De spouwruimte tussen de muren is opgevuld met mortel, puin en zwerfstenen. Dit noemt men gietwerk.

Tijdens de laatste restauratie zijn de buitenmuren voor het grootste deel vernieuwd, iets wat overigens al eens eerder in de 19e eeuw was gedaan.
De kerk tijdens de laatste restauratie

De kerk tijdens de laatste restauratie

De toren is zoals gezegd in de 13e / 14e eeuw gebouwd en heeft muren van 1,40 meter dik. Uit de manier waarop de toren tegen de kerk aan is gebouwd (en niet andersom) valt af te leiden dat de toren er later aan is gezet.
De zo kenmerkende gemetselde spits is van weer latere datum. In de 17e eeuw is deze waarschijnlijk geplaatst om de toren te verhogen zodat deze dienst kon doen als baken voor de steeds belangrijker wordende scheepvaart.
Tijdens de restauratie van 1938-39 is de spits vernieuwd, en onlangs in de jaren 90 nog een keer nadat deze door blikseminslag ontzet was geraakt.

Vanwege de dikke muren van zowel de kerk als de toren is wel beweerd dat het een vestingkerk is, een kerk die dus ook dienst deed als bescherming van de bevolking bij aanvallen en andere noodtoestanden. Wat hier van waar is, blijft waarschijnlijk voor altijd onduidelijk.


© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken