menu

Wieringen

Westerklief


Westerklief is een oeroud gehucht gelegen aan de westkant van een oude stuwwal uit de laatste ijstijd. De naam stamt uit de tijd dat Wieringen een eiland was. Gezien van uit het zuiden rezen de door de golven aangevreten keileembulten van Wester- en Oosterklief als kliffen op uit de Zuiderzee (Wieringermeer).
Als een van de hoogste punten van Wieringen was Westerklief al vroeg bewoond. Westerklief was een van de vluchtheuvels waar men altijd veilig was tegen de vloedrampen die Wieringen teisterden in de tijden dat de dijken nog niet zo hoog en stevig waren als nu. Tegenwoordig zijn weinig directe sporen meer terug te vinden van deze vroege bewoning, al staan er enkele bijzondere oude Wieringer boerderijen. Het uitzicht op deze boerderijen is bijzonder fraai, maar is niets meer vergeleken met hoe het er in vroeger dagen uitgezien moet hebben. Op de foto hieronder, uit de jaren 1920 is dit te zien. Helaas is hier, net als op heel Wieringen, veel gesloopt.

Vanaf Westerklief heb je een mooi uitzicht. Naar het zuiden kijk je over de dijk de Wieringermeer in.
Heden ten dage geniet Westerklief vooral bekendheid door de spectaculaire schatvondsten die in 1996 en 1999 zijn gedaan. Maar hierover veel meer op de middeleeuwen pagina's.

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken