menu

de Geschiedenis van Wieringen

de middeleeuwen5a. De Vikingen op Wieringen - Westerklief


De hieronder volgende theorie is verworpen, maar voor de liefhebbers toch nog hier te vinden.

Detail van een oude kadasterkaart, daterend van voor de ruilverkaveling van 1947.

Het verkavelingspatroon van een vroegmiddeleeuwse hofstede was als volgt:
Een stuk land werd ontgonnen. Vervolgens werd het in twee even grote stukken gedeeld. Op het ene stuk bouwde de heer zijn huis, de hal, die tegelijkertijd dienst deed als een soort gemeenschapsruimte. Het omringende bouwland werd voor de heer bewerkt door de lijfeigenen en de horigen. De tweede helft werd in smalle stroken opgedeeld onder de horigen. Die konden hier voor zich zelf boeren, maar moesten een deel van hun tijd voor de heer werken, en een tiende van de opbrengst van hun eigen oogst afstaan. Het land om de hal dat niet ontgonnen was, gold evengoed als een deel van de nederzetting. Hier kon hout gekapt worden, gejaagd worden etc.

Twee voorbeelden van reconstructies van viking nederzettingen. De bouwvorm verschilde per regio, naar gelang het beschikbare bouwmateriaal en de afkomst van de Vikingen. De eerste foto toont een reconstructie van een "hal" zoals deze in Zuid-Zweden werden gebouwd, de tweede een schaalmodel van de nederzetting in L'Anse aux Meadows, Newfoundland Canada. De grondvorm van het grote huis is hetzelfde. De hal op Westerklief zal er ook zo hebben uitgezien. Of de dakbedekking planken of plaggen is geweest valt niet meer na te gaan.Wie wil weten hoe het leven op zo'n hofstede zich voltrok kan het beste het Oud-Engelse epos Beowulf lezen. Dit is ergens in de 9e eeuw geschreven en speelt in het door de Denen bezette Engeland. Ondanks dat het in Engeland speelt, is het goed vergelijkbaar met het Frisia van de 9e eeuw. Download Beowulf (62 kB gezipt).

De Vikingen op Wieringen

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken