menu

Wieringen

Vatrop


Vatrop

Vatrop is een gehucht juist ten noordwesten van Oosterland. Het schijnt een van de oudste bewoningsgebieden van Wieringen te zijn. In ieder geval zijn er al verwijzingen naar een "Varoth" in middeleeuwse geschriften (zie de pagina in het geschiedenisdeel), maar het is niet duidelijk of hiermee Vatrop wordt bedoeld of een min of meer gelijknamig dorp in de lager gelegen gebieden rond Wieringen.
De algemene verklaring van de naam is een verder weg gelegen dorp of terp. Er is ook een dichterbij gelegen locatie, nabij Hippolytushoef, genaamd Bietrop. Met het oog op de Viking aanwezigheid kan de naam ook "gewoon" oud-Skandinavisch van oorsprong zijn. In dat geval betekent het niets anders dan dorp bij het water.
Op Vatrop zijn enige bijzondere archeologische vondsten gedaan (zie weer de geschiedenispagina's) die op de vroege bewoning wijzen.

Heden ten dage heb je op Vatrop vooral een mooi uitzicht over het wad.

De kleiput bij Vatrop. Hier is keileem afgegraven voor de dijkenbouw, met een fraai natuurgebied als resultaat.

De Vatropper vismeelfabriek (met dank aan Wobbe Mellema voor de foto)

Bij Vatrop is nog een deel van de oude stormkeringen te zien: betonnen borstweringen die vroeger het land diende te beschermen tegen het woeste water. Tegenwoordig ligt ook hier een dijk op deltahoogte.
Tot in de jaren 60 is op Vatrop een vismeelfabriek gevestigd geweest. Deze fabriek zorgde voor veel stankoverlast, en het is dan ook begrijpelijk dat slechts weinigen treurden toen de fabriek werd opgeheven. Begin jaren 70 waren er plannen om het gebouw van de vismeelfabriek te gaan hergebruiken. Deze plannen zijn nooit goed van de grond gekomen en een aantal jaren na de opening van een gedeeltelijke verbouw is de hele fabriek afgebrand.

Het klooster op Vatrop

Vatrop wordt reeds in de vroegmiddeleeuwse stukken over Wieringen genoemd. Althans, er is sprake van een plaats of streek genaamd Varoht, die in een adem wordt genoemd met Stroe en Alvitlo (het latere Hippolytushoef). Algemeen wordt aangenomen dat Varoht Vatrop is. In de betreffende tekst wordt gesproken over het bezit van twee kerken etc. te Stroe en Alvitlo, waarna volgt "et in Varoht similiter" - en hetzelfde geldt voor Varoht. Over een klooster wordt echter niet gesproken. Toch is er een hardnekkig verhaal over een klooster, dat via een onderaardse gang verbonden zou zijn met de kerk in Oosterland.
In 1885 werd door bejaarden verteld van gewelven en muurbrokken bij Vatrop. Ze leken op "het koor van de kapel der Barbarossen" op het Valkhof te Nijmegen" aldus de schrijver en zouden dus in de Romaanse, vroegmiddeleeuwse stijl zijn. Naar het scheen hadden de vaders van de oudjes in hun jeugd nog tussen de brokstukken gespeeld, terugrekenend moet dit dus tussen 1780 en 1800 geweest zijn. Zou er inderdaad een klooster hebben gestaan, dan had men allang sporen ervan moeten vinden. Het idee van een gang is eerlijk gezegd vrij belachelijk omdat een dergelijke gang enkele honderden meters lang zou moeten zijn. Dat deze onopgemerkt zou zijn gebleven al die tijd is nog moeilijker voor te stellen.

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken