menu
Direct nadat de vondst van de vikingschat bekend werd gonste het van de geruchten dat er nog meer bijzondere dingen waren gevonden. Een jaar later kwamen nog meer voorwerpen voor de dag die deze aanname bevestigen: een gouden ring naar Deens / Fries ontwerp uit de 9e eeuw, gevonden op Stroe en een drietal Arabische munten die bij Vatrop zijn gevonden.
Wellicht is er nog veel meer gevonden, maar zolang de huidige eigenaars zich niet melden blijven dergelijke vondsten onbekend, en ontbreken wellicht belangrijke stukjes in de geschiedkundige puzzel.

1999: een tweede schat!

Het laatste nieuws is dat eind november 1999 op nog geen 200 meter van de vindplaats van de eerste zilverschat een tweede schat is gevonden, uit ongeveer dezelfde tijd. Deze zilverschat is kleiner dan de vorige (319 gram zilver), maar is uit historisch oogpunt minstens zo belangrijk.
Deze vondst bevat namelijk 61 Arabische munten of fragmenten daarvan. Wanneer we bedenken dat er tot deze vondst in heel Nederland nog maar zo'n 20 Arabische muntvondsten waren gedaan (waarvan 3 in de eerste Westerklief-vondst en nog eens 3 enige tijd later op Vatrop - aan de andere kant van Wieringen) dan is al snel het unieke karakter duidelijk. Verder lijkt deze vondst te bevestigen dat de eerste schat geen toevalligheid was.

2001: Het gaat maar door

De Wieringer bodem bevat nog meer bijzonders, zo blijkt in 2001 wanneer een derde schat wordt gevonden. De vinder biedt de schat te koop aan bij de gemeente, die geen moment aarzelt en de vondst aankoopt. Na een wat onduidelijke periode waarin het bestaan van de schat geheim gehouden wordt, komt stukje bij beetje informatie over de nieuwe vondst naar buiten. Tijdens de Flora en Visserijdagen in Den Oever (24 t/m 28 augustus 2001) is de nieuwe vondst officieel gepresenteerd door de gemeente. Vervolgens is de schat tentoongesteld in museum Het Huis van de Aarde in Den Oever. Op dit moment (2003) is het wachten al twee jaar op een nieuwe huisvesting voor het museum en zijn de vondsten van Westerklief te zien in het Westfries Museum in Hoorn.

Het onderzoek naar de derde schat is nog niet voltooid, maar men neemt voorlopig aan dat het de andere helft van de tweede schat betreft. Deze vondst bestaat uit een aantal Karolingische munten, waaronder een zeldzame die denaro scoldato genoemd wordt. Denaro scoldato, zijn Noord-Italianse zilveren munten die zijn geslagen van grotere maar ook dunnere muntplaatjes. Dit is een niet veel voorkomend, maar typisch Italiaans verschijnsel dat aan het eind van de 9e eeuw plaatsvond. De munt die in de nieuwe vondst voorkomt is er een met de beeltenis van Karel de Kale en is waarschijnlijk in Milaan geslagen. (met dank aan de heer Van der Veen van het Koninklijk Penningenkabinet voor deze uitleg)
Verder 25 Arabische munten (dirhems), een zilveren munt met keizer Lodewijk de Vrome erop die is verwerkt tot een mantelspeld en fragmenten hakzilver. Voorlopige datering: periode 840-875.


Gouden vikingring gevonden op Wieringen


Afbeelding van de tweede vikingschat van Westerklief. Foto afkomstig uit het Noordhollands Dagblad, vandaar de vouwen.

Links en meer informatie
de eerste vondst in Westerklief
museum Het Huis van de Aarde in Den Oever.

Nadere informatie over de vikingschat: Jan Besteman - Vikingen in Noord-Holland? (Provincie Noord-Holland 1997)


Vikingen op Wieringen II: de vikingschat      Vikingen op Wieringen IV: een vikingnederzetting?

© Pagowirense.nl 1997-2003
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken