menu
de Geschiedenis van Wieringen - de Middeleeuwen
Indeling rond het jaar 1000

De kop van Noord-Holland omstreeks 1000 A.D.
(gebaseerd op F. Diederik, 1989)
toelichting: donkergeel: Wiron (Wieringen)
in HOOFDLETTERS: de eerste kerkstichtingen (kleine rechthoekjes), stippen: nederzettingen, streeplijnen: parochiegrenzen, lijnenpatronen: vroegmiddeleeuwse ontginningspatronen.

De geschiedenis van Noord-Holland is synoniem met een geschiedenis van overstromingen en voortdurend veranderende kustlijnen. Om die reden is het heel moeilijk om de grenzen van Wieringen (en de rest van de West-Friese gewesten) te bepalen. De hierboven afgebeelde kaart is derhalve niet meer dan een beredeneerde gok, gebaseerd op het handig combineren van de schaarse bronnen, waaronder we zowel de bodemvondsten als de bewaard gebleven geschriften verstaan.
Allereerst is er natuurlijk het archeologisch onderzoek. Overal op Wieringen zijn resten gevonden uit de (vroege) middeleeuwen, het meest aansprekend natuurlijk de vikingschatten van Westerklief, maar ook elders zijn bijzondere vondsten gedaan. Doordat we over heel Wieringen verspreid voorwerpen of restanten van aardewerk vinden zijn er geen duidelijke bewoningsconcentraties aan te wijzen. De Wieringers woonden dus min of meer verspreid over het land, en niet in dorpen.

Relevante links
Meer over vikingschatten van Westerklief

oude interpretatie van Nederland in de vroege m.e.

Deze kaart van Nederland in de vroege middeleeuwen is ontleend aan een oude historische atlas uit 1909. Tegenwoordig denkt men dat ons land er toen heel anders uitzag.


Wieringen als deel van het Frankische rijk      Parochies in de middeleeuwen

© Pagowirense.nl 1997-2003
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken