menu
Monumenten - Hippolytuskerk - geschiedenis van de kerk

Zoals in de geschiedenisafdeling valt te lezen waren er al in de 9e eeuw meerdere kerken op Wieringen. De geschriften noemen een dominiale hoeve (min of meer een dorp) bij Alvitlo. Een naam die tegenwoordig voortleeft als Elft. Het is niet bekend waar die nederzetting precies was. Gezien de ligging van de weg Elft moet Alvitlo ergens tussen het centrum van Hippo en de Polder-Waard Nieuwland zijn geweest. Het is niet uit te sluiten dat zich hier ook de kerk bevond, wie weet zelfs op de plaats van een oeroude heidense offerplaats. De missionarissen onder leiding van Willibrord en Bonifacius stichtten dit wel vaker kerken op dergelijke heilige plaatsen.

Zandstenen sarcofaag in de toren.

De stenen kerk die midden in het dorp staat is gebouwd in de 12e eeuw. Naar men aanneemt is de kerk bovenop de fundamenten van minstens 1 oudere kerk gebouwd. De nog oudere, speculatieve, Alvitlo kerk moeten we echter ergens anders zoeken. De sarcofaag die in de toren staat is gevonden nabij Westerland. Er zijn ook stenen sarcofagen gevonden bij de kerk van Hippolytushoef. Deze zijn tegenwoordig te vinden in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen (in de Den Oeverse kapel). Zie ook Grebbe pagina.
De Hippolytuskerk is een groot, oorspronkelijk in Romaanse stijl uit natuursteen opgetrokken gebouw. Het gebouw dat nu het aanzien van Hippolytushoef bepaalt is in de afgelopen 700 jaar menigmaal aan de ondergang ontsnapt. Zie voor meer details hierover de volgende pagina

Het koor is / was 14e eeuws en is hoogstwaarschijnlijk opgebouwd met oude stenen van het kerkgebouw dat voordien op dezelfde plaats heeft gestaan. In ieder geval hebben archeologen de fundamenten gevonden van een ouder en kleiner koor uit de 11e /12e eeuw dat ongeveer dezelfde vorm had als het gereconstrueerde koor van de Oosterlander kerk.De foto toont het interieur van de kerk. We kijken naar het koor, en zien de preekstoel aan de rechterzijde.


Nadat het koor instortte is begonnen met de restauratie van de kerk. Achterstallig onderhoud was toch al de belangrijkste reden voor het verval. Toen de restauratie in 1896 voltooid was is er een wandbord geplaatst waarin wordt verwezen naar de Vikingen. Zoals op de Vikingen pagina wordt uitgelegd berust het bord wellicht op mondelinge overlevering, maar de genoemde data zijn onzin. Behalve dit wandbord hangen er nog een aantal wandborden met hierop de namen van alle predikanten die sinds de reformatie de kerkgemeente hebben geleid. De eerste naam is van een zekere Jeromijnus die tot 1575 de eerste protestantse voorganger was.
In de 20e eeuw zijn alle kerkgemeenten op Wieringen samengegaan tot een gemeente, en naar het zich laat aanzien zal een samengaan met de gereformeerde gemeente niet lang meer op zich laten wachten. Voor de meeste mensen is de kerk niets anders dan een mooi oud gebouw en niet langer het Huis van God.


© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken