menu
Wieringer legendes - de Oosterlander kerk en het klooster te Vatrop

Het klooster op Vatrop

Vatrop wordt reeds in de vroegmiddeleeuwse stukken over Wieringen genoemd. Althans, er is sprake van een plaats of streek genaamd Varoht, die in een adem wordt genoemd met Stroe en Alvitlo (het latere Hippolytushoef). Algemeen wordt aangenomen dat Varoht Vatrop is. In de betreffende tekst wordt gesproken over het bezit van twee kerken etc. te Stroe en Alvitlo, waarna volgt "et in Varoht similiter" - en hetzelfde geldt voor Varoht. Over een klooster wordt echter niet gesproken. Toch is er een hardnekkig verhaal over een klooster, dat via een onderaardse gang verbonden zou zijn met de kerk in Oosterland.
In 1885 werd door bejaarden verteld van gewelven en muurbrokken bij Vatrop. Ze leken op "het koor van de kapel der Barbarossen" op het Valkhof te Nijmegen" aldus de schrijver en zouden dus in de Romaanse, vroegmiddeleeuwse stijl zijn. Naar het scheen hadden de vaders van de oudjes in hun jeugd nog tussen de brokstukken gespeeld, terugrekenend moet dit dus tussen 1780 en 1800 geweest zijn. Zou er inderdaad een klooster hebben gestaan, dan had men allang sporen ervan moeten vinden. Het idee van een gang is eerlijk gezegd vrij belachelijk omdat een dergelijke gang enkele honderden meters lang zou moeten zijn. Dat deze onopgemerkt zou zijn gebleven al die tijd is nog moeilijker voor te stellen.

Legendes rond de Oosterlander kerk

De Oosterlander kerk blijkt een plaats te zijn waar een groot aantal lokale legendes en mysterieuze zaken samen komen. Meer hierover op de pagina's over de Oosterlander kerk.
Tijdens de recente restauratie in de jaren 90 is een aantal opmerkelijke zaken aan het licht gekomen. Het was al bekend uit de archieven dat er in de 9e eeuw, dus vlak na de bekering van de lage landen, al minstens twee kerken waren op Wieringen. Onderzoek heeft ook de resten van een oudere kerk onder de huidige aangetoond. Dit oudere kerkje was waarschijnlijk van hout en kon wel eens uit de 9e eeuw stammen. Ronduit merkwaardig was in dit verband de vondst van de fundering van de crypte en het koor, die bleek te bestaan uit een gestapelde constructie van zwerfstenen van meer dan 1 meter dik. Uit bouwtechnisch oogpunt is er geen enkele reden om een crypte te voorzien van een fundering. De gedachte gaat dan ook al gauw naar de bekende verhalen van missionarissen die kerken bouwen bovenop heidense heiligdommen. Mocht daar hier sprake van zijn dan hebben we te maken met iets unieks: de resten van een Fries-Germaanse heidense tempel. Zoals het goede wetenschappers betaamt hebben de archeologen die het onderzoek ter plaatse uitvoerden deze theorie afgedaan als niet te bewijzen speculatie.

Meer legendes
de Sammelkes - pijprokende, koperpoetsende en fluitspelende kabouters

de steen van Westerklief - volksgeloof rond de grote staande steen

de kerk van Stroe - heidense kapel, Noormannenpoorten en verloren schatten

Graancirkels op Wieringen - een eigen onderzoek naar de graancirkel die in augustus 2000 op Wieringen is gevonden.


© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken