menu
Wieringer legendes - de steen van Westerklief

Van de steen van Westerklief, een zeer grote zwerfkei werd gezegd dat ie zich zou omkeren als hij de kerkklok hoorde slaan. Tegen de kinderen werd vroeger gezegd dat ze geen gekke bekken mochten trekken want als "de hond blaft, de klok slaat en de steen een slag in het rond draait, blijft je mond zo staan!"

De steen van Westerklief is rechtop gezet. Wie dat heeft gedaan en wanneer dat is gebeurd is onduidelijk. Of er een verband is met de megalietenbouwers die ook verantwoordelijk zijn voor de hunebedden in Drenthe en onder andere de menhirs in Bretagne is onbekend. Het lijkt onwaarschijnlijk. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen voor en de steen van Westerklief is de enige staande steen van de wijde omtrek.
Tijdens de meest recente ruilverkaveling (1987-2002) is de steen zo'n 40 meter verplaatst. Eerst stond de steen meer midden op de akker, nu aan de rand. Tijdens deze verplaatsing kon meteen worden vastgesteld hoe groot de steen eigenlijk is. Er bleek - in tegenstelling tot verhalen - niet veel onder de grond te zitten.

foto door Bert de Vries

Meer legendes
de Sammelkes - pijprokende, koperpoetsende en fluitspelende kabouters

de kerk van Stroe - heidense kapel, Noormannenpoorten en verloren schatten

de Oosterlander kerk - mystiek centrum en een klooster op Vatrop?

Graancirkels op Wieringen - een eigen onderzoek naar de graancirkel die in augustus 2000 op Wieringen is gevonden.


© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken