Literature used for this site

 • Allan, F.: Het eiland Wieringen en zijne bewoners, Weijting en Van der Haart, Amsterdam, 1855 (facsimile 1970)
 • Berg, H.M. van den: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, de Prov. Noord-Holland deel 2, Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage, 1e druk 1955
 • Besteman, Jan: Vikingen in Noord-Holland?, Archeologische publicatie Provincie Noord-Holland, 1, 2e druk 1997
 • Bremer, J.T.: Wiringherlant, deel 1, Fibula, Schoorl, 1e druk okt. 1979
 • Bremer, J.T.: Wiringherlant, deel 2, Fibula, Schoorl, 1e druk okt. 1980
 • Broer, Henk: Met het oog op de Hippolytuskerk - een raamvertelling,  , z.j.
 • Burghout-Lont, M.: Wieringen, voormalig eiland in de Zuiderzee,  , 2e herziene druk, 1977
 • Cools, C.H.L.I. e.a.: Holland - Archeologische Kroniek 34e jaargang, Historische Vereniging Holland, 2002
 • Daan, J.C.: Wieringer land en leven in de taal, Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1e druk 1950
 • De Vleet: CD-rom encyclopedie over de Waddenzee, Ecomare, 1999
 • Diederik, Frans: Archeo-Logica - De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspectief, Fibula, Schoorl, 1989
 • Dorleijn, P. e.a.: in: Tagrijn (tijdschrift over oude (vissers-)schepen), kopieën van twee nummers uit 1974 over de Wieringer visserij., 1974
 • Es, W.A. van, W.A.M. Hessing (red.): Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland, van Traiectum tot Dorestad, 50 v.C - 900 n.C., Matrijs, z.j.
 • Haverkamp, Okke: Wieringen, het "eiland" in de Wieringermeer, Rutgers, Naarden, 1947
 • Heide, G.D. van der: Van landijs tot polderland - 2000 eeuwen Zuiderzeegebied, Strengholt, Amsterdam, 2e druk 1965
 • Henstra, D.J.: Thesis - The evolution of the money standard in medieval Frisia, Rijksuniversiteit Groningen, 2000
 • Historische Vereniging Wieringen: Op de hoogte, tijdschrift van HVW, 1999-2007
 • Historische Vereniging Wieringen: Boerderijen op Wieringen, Historische Vereniging Wieringen, 2003
 • Hoven, Frank van den: De Topografische Gids van Nederland, Filatop, 1997.
 • Jager, drs. Alexander: Koningen van de Noordzee - 250 tot 850 na Chr., Leeuwarden, 1999
 • Lambooij, Herman: Getekend Land, Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Alkmaar, 1987
 • Matthew, Donald: Atlas van de Middeleeuwen, Elsevier, 1985
 • Meij, dr. J.C.A. de: De Watergeuzen, Piraten en bevrijders, Fibula van Dishoeck, Haarlem, 1980
 • Metselaar, C.: Afsluiting Balgzand? en ook die van de Zuiderzee, met verstrekkende gevolgen, toen en nu, vooral voor het eiland Wieringen,  , 1972
 • Metselaar, C.: Het Einde - Leven en Werken toen Wieringen nog een eiland was (Herinneringen uit de jaren 1900-1925), deel 1 en 2,  , ca. 1970-1971
 • Oedzes, Joh.: Wandelen over oud Wieringen 2 (Uit de Wieringer historie),  , 1994
 • Oedzes, Joh., N.E. Baijs et al.: Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945,  , 1994
 • Oedzes, Joh., N.E. Baijs et al.: Wieringen tijdens de oorlog 1940-1945, deel II,  , 1995
 • Polderman, P.J.G en C. den Hartog: De zeegrassen in de Waddenzee, K.N.N.V, Hoogwoud, 1975
 • Schmitt, Anton: Der Dom zu Fulda, Fulda, 1989
 • Schuijf, Judith: Heidens Nederland, zichtbare overbijfselen van een niet-christelijk verleden, Matrijs, 1995
 • Wieringen, Gemeente: diverse gemeentegidsen, uitg. Suurland Falkplan, 1998-2007
encyclopaedia and other general referencebooks not seperately mentioned

start / Dutch | history | legends | old photos | villages | anthem | links | search