menu
F. Allan - Het Eiland Wieringen en zijne bewoners - online versie

Deze online-uitgave van het boekje Het eiland Wieringen en zijne bewoners, van F. Allan is gebaseerd op de facsimile herdruk uit 1970. Het belang van dit boekwerk is dat het ťťn van de eerste uitsluitend aan Wieringen gewijde boeken is. Al bevat het op sommige punten onjuistheden, het blijft een belangrijke bron van informatie en om die reden is het nu hier beschikbaar gemaakt.
Er is voor gekozen om de spelling van 1855, die voor ons soms vreemd en onlogisch overkomt, te handhaven. De noten, oorspronkelijk aan de onderkant van elke pagina, zijn verplaatst naar de zijkolom.

Wie was F. Allan?

Informatie over F(rancis) Allan, overgenomen uit Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde van J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden uit 1888-1891:

Allan (Francis), geb. te Helvoort, 12 Oct. 1826, waar zijn vader onderwijzer was, werd opgeleid voor de zeevaart en voer eenige jaren ter zee, doch door den dood zijns vaders, veranderde hij, ter wille van zijne moeder, van loopbaan en werd onderwijzer. Na van 1850 als hoofd der school en onderw. in de zeevaartkunde op Marken werkzaam te zijn geweest, werd A. in 1863 leeraar aan de R. Kweeksch. v.O. te Haarlem, waar hij nog als zoodanig werkzaam is.

Behalve eenige lees- en leerboeken, o.a. over O.-IndiŽ, gaf hij Beschrijvingen van de eilanden Marken, Amst. 1853, Texel, Amst. 1856, Vlieland, Amst. 1857 en Schiermonnikoog, Amst. 1856 Urk, Amst. 1857 en Ameland, Amst. 1857. Voorts, eene zeer uitgewerkte Aardrijkskunde van Oost-IndiŽ Sneek 1871 benevens de volgende stedebeschrijvingen: Utrecht, Amst. 1856 en Enkhuizen, Schagerburg 1856, Edam, Ed. 1857 en 's-Gravenhage, Amst. 1857. Sedert 1868 houdt A. zich, met medewerking van de hh. mr. A.J. Enschedť, dr. C. Ekama, H. Gerlings Cz. en C.J. Gonnet, bezig met eene Geschiedenis en Beschrijving van Haarlem, van welk standaardwerk aldaar sedert 1871 bereids drie deelen verschenen. Het vierde en laatste deel zal waarschijnlijk in den loop van 1888 compleet zijn. Nog verschenen van A.'s hand: Zeeman-Schoolmeester (waarvan in Duitschland een derde druk verscheen), Amst. 1858; Uit het leven, drie oorspronkelijke novellen, Wageningen 1859; en Bad-Zandvoort, Haarlem, 1881; Stijloefeningen, Amst. 1870. - Ook als cartograaf deed A. zich kennen. De volgende Wandkaarten zijn van hem bekend: die van Europa, van den Indischen Archipel, van Java, van den alouden toestand van Neerlands bodem en wateren; lei-atlas; plakkaarten van de Nederlandsche provinciŽn, benevens oorlogskaart van het Balkan-Schiereiland.

© Pagowirense.nl 1997-2007
naar begin van pagina
Kixtart.nl ||| start / English | geschiedenis | legendes | oude foto's | dorpen | volkslied | links | zoeken